Lidmaatschap

Lidmaatschap

Home » Lidmaatschap

Contributie Tc de Pion 2020

De contributie voor 2020 bedraagt:
– Voor leden die op 1 januari 2020 nog geen 65 jaar zijn: € 62,–
– Voor leden die op 1 januari 2020 65 jaar of ouder zijn: € 46,50

Ieder lid zal per email een persoonlijk verzoek krijgen om de contributie te betalen voor 1 mei 2020.

Het bankrekeningnummer van de club is ongewijzigd gebleven: NL 42 RABO 0122 5316 39

Lid worden ? u kunt zich aanmelden via de contactpagina en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Indien je het lidmaatschap wil beëindigen dient dat voor 31 december van het voorafgaand jaar middels opzegging te geschieden.
Opzeggen kan via de contactpagina of brief bij de penningmeester of de secretaris.